ภาพนับอิม ฮวงจุ้ย ชุดที่4

นับอิม ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ชุดที่16

16.กะโง่ว-อิกบี่ 甲午 - 乙未 ทองในทราย

ภาพนับอิม ฮวงจุ้ย ชุดที่3

นับอิม ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ชุดที่11

11.กะซิม-อิกอิ้ว 甲申 - 乙酉 น้ำในบ่อ

ภาพนับอิม ฮวงจุ้ย ชุดที่2

นับอิม ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ชุดที่6

6.กะสุก-อิกไห 甲戍 - 乙亥 ไฟบนภูเขา

ภาพนับอิม ฮวงจุ้ย ชุดที่1

นับอิม ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ชุดที่1

1.กะจื้อ-อิกทิ่ว 甲子 - 乙丑 ทองในทะเล

ธาตุนับอิม ฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก

60ธาตุนับอิม

จากบทความ พลังงานฟ้าดิน 60 คู่ เราได้ทราบถึงแนวทางการจับคู่ของพลังงานฟ้าดินออกเป็น 60 คู่ เรียกกันว่า 60กะจื้อ หรือ 60 นับอิม นับอิมเป็นธาตุปฏิสนธิที่เกิดจากพลังฟ้าดินมาจับคู่สัมพันธ์กัน ซึ่งจะมีการใช้งานมากในระบบฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก

เช่น กะจื้อ เดิม กะคือธาตุไม้ จื้อคือธาตุน้ำ พอจับคู่นับอิม มีพลังธาตุปฏิสนธิใหม่ กลายเป็นนับอิมธาตุทอง

นับอิมจะมีทั้งหมด 30 ชุด ใน 1ชุด จะมีธาตุ 2 คู่ รวมทั้งหมดเป็น 60 คู่

Syndicate content
World Class Feng Shui MetaPhysics!