ดูดวง แบบจีน 3 ทำนายน้ำหนักดวง

ทำนายน้ำหนักดวงชะตา

จากบทความ ดวงชะตา ตอน 2 เทียบน้ำหนัก เดือน วัน ยาม เราจะได้น้ำหนักรวมของดวงชะตา ปี เดือน วัน ยาม ของบุคคล จากนั้นเราจะนำมาเทียบคำทำนายดังนี้ 

ดูดวง แบบจีน 2 เทียบน้ำหนัก เดือน วัน ยาม

ชั่งน้ำหนักดวงชะตา เพื่อทำนายดวง

ต่อเนื่องจากบทความ ดูดวง ดวงจีน โดยการชั่งน้ำหนักดวง เราได้น้ำหนักของปีเกิดไปแล้ว ต่อไปเราจะหานำหนักของ เดือนเกิด วันเกิด เวลาเกิด เพื่อนำมารวมน้ำหนักทั้งหมดและทำนายดวงชะตาต่อไป

 เทียบน้ำหนักเดือน 

เดือนตามจันทรคติ
น้ำหนัก
1
6 สลึง
2
7 สลึง
3
1 ตำลึง 8 สลึง
4
 9 สลึง
5
 5 สลึง
6
1 ตำลึง 6 สลึง
7
 9 สลึง
8
 1 ตำลึง 5 สลึง
9
 1 ตำลึง 8 สลึง
10
  8 สลึง
11
  9 สลึง
12
  5 สลึง

 

ดูดวง แบบจีน ชั่งน้ำหนักดวงชะตา

ชั่งดวงชะตา

ในโหราศาสตร์จีน นอกจากวิชาฮวงจุ้ยแล้ว วิชาดูดวงแบบจีน ก็ยังเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมากแขนงหนึ่ง จากบทความปฏิทินจันทรคติ บางคนอาจจะไม่เห็นประโยชน์ในการใช้ว่า จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรในชีวิตประจำวัน เราจะมาลองยกตัวอย่าง วิชาดูดวง แบบโบราณของจีนแขนงหนึ่ง ซึ่งมีการใช้วันเกิดเป็นแบบจันทรคติในการคำนวณ

การจะดูดวง หรือ ทำนายดวง โดยการชั่งน้ำหนัก อันดับแรก เราจะต้องทราบ วันเดือนปีเกิด ตามหลักจันทรคติแบบจีน ดังนั้นเราจะต้องแปลงวันเกิดตามปฎิทินสากล ไปเป็นจันทรคติ โดยใช้โปรแกรมที่แจกฟรี ที่ http://www.fengshuiinter.com/node/1528

A1 ฮวงจุ้ยดาว9ยุค ชั้นสูง

หลักสูตรฮวงจุ้ย ดาวเก้ายุค เฮี่ยงคง

Advanced Feng Shui Metaphysics A Series

ชุดหลักสูตร ฮวงจุ้ย เมตาฟิสิกส์ขั้นสูง

แนวทางของหลักสูตร : A1 ฮวงจุ้ย ดาว 9 ยุค ภาคดิน

 • พื้นฐานหลักวิชาฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง
 • กระแสพลังงานฮวงจุ้ย ที่ส่งผลในด้านต่างๆ เช่น โชคลาภ บารมี สติปัญญา ความรัก หน้าที่การงาน
 • One Stop Xuan Kong A1 รู้ครบเทคนิคหลักการสำนักต่างๆในจุดเดียว ผลกระทบของเทคนิคที่แตกต่าง และ แนะนำวิธีที่ควรเลือกใช้
  • การกำหนดทิศแบบสำนักต่างๆ คือ ทิศหยาง ทิศประธาน ทิศนั่ง ผลกระทบที่เกิดขึ้น และ วิธีที่ควรเลือกใช้
  • การกำหนดยุค การเปลี่ยนยุคแบบสำนักต่างๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้น และ วิธีที่ควรเลือกใช้
  • การกำหนดไท่จี๋แบบสำนักต่างๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้น และ วิธีที่ควรเลือกใช้
  • การแบ่งบ้านแบบสำนักต่างๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้น และ วิธีที่ควรเลือกใช้
  • การกำหนดธาตุ แบบสำนักต่างๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้น และ วิธีที่ควรเลือกใช้
 • สูตรการคำนวณกระแสปราณตามหลักวิชาเฮี่ยงคงกิวแช แบบกึ่งกลางพลัง ( ดาวตรง )
 • รูปแบบผังพลังงานของบ้านแบบต่างๆ
 • เทคนิคการจัดฮวงจุ้ยเพื่อเสริมโชคลาภ และบารมี ของผังบ้านแบบต่างๆ
 • ทิศร้าย ทิศเบญจภูติ ทิศอสูร ข้อเท็จจริง และการแก้ไข
   

หัวข้อการสอน

 

แจกฟรี ปฏิทินจีน 100 ปี จันทรคติ สุริยคติ

ปฏิทิน100ปี

เรื่องของปฏิทินจะมีการนับ 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ นับตามพระอาทิตย์ ( สุริยคติ ) และนับตามพระจันทร์ ( จันทรคติ) บ่อยครั้งที่เราอาจต้องเทียบวันใน 2 ระบบ กลับกันไปมา เช่น ผู้ใหญ่หลายท่านนับวันเกิดแบบจีนโดยใช้ทางจันทรคติ หากต้องการทราบว่าเทียบกับปฏิทินสากลเป็นวันอะไร ลูกหลานก็ต้องเทียบกลับมาเป็นสุริยคติ หรือ วิชาการคำนวณโบราณบางแขนงก็ใช้วันตามจันทรคติในการคำนวณ เราก็ต้องเทียบวันสากลกลับไปเป็นวันทางจันทรคติ

Syndicate content
World Class Feng Shui MetaPhysics!