เสาหินอ่อนประดับบ้านความสูงเท่าไรจะเป็นมงคลคะ
ต้องการซื้อเสาหินอ่อนวางลูกแก้วหน้าบ้าบควรเลือกความสูงเท่าไรดีคะ
webmaster's picture

Re: เสาหินอ่อนประดับบ้านความสูงเท่าไรจะเป็นมงคลคะ

มีหลายระดับความสูงที่สามารถเลือกได้ครับ วิธีง่ายๆลองใช้ตลับเมตรแบบจีน ที่มีตัวอักษรสีแดง สีดำ อยู่ตรงกลาง มีขายทั่วไป ราคาไม่แพง ... เลือกใช้เฉพาะช่วงที่ตัวอักษรสีแดง

World Class Feng Shui MetaPhysics!