ฮวงจุ้ยดาว9ยุค ดาวบิน

 

หมวดหมู่รวมบทความ ระบบฮวงจุ้ย วิชา ดาว9ยุค สำนักเฮี่ยงคง

วิชานี้เป็นวิชาฮวงจุ้ยที่ซินแสในเมืองไทย มากกว่า 90 % ใช้กัน และเป็นวิชาที่แพร่หลายในหลายชื่อ เช่น ดาวเหิน ดาวบิน เฮี่ยงคงกิวแช เฮี่ ยงคงเก้าแช ( บางคนเข้าใจผิดเรียกเป็น เฮี่ยงคงปวยแช ก็เคยมี เพราะเข้าใจว่า ปวย แปลว่า บิน และ แช แปลว่า ดาว จึงเรียก ปวยแช แต่ทั่วไปไม่นิยมใช้กัน)

วิชาฮวงจุ้ยดาวเหิน เป็นการคำนวณพลังปราณ โดยหลักการคำนวณคณิตศาสตร์ ใช้ตารางหลอซู และวางดาวทั้ง 9 ดวง เคลื่อนที่ไปมาในตารางหลอซู เป็นตัวแทนของการเคลื่อนไหวพลังปราณชี่ การเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาก็คำนวณอยู่ในตารางหลอซูเช่นกัน ถึงแม้จะเกี่ยวกับตัวเลข  แต่จริงๆแล้วความหมายที่ได้มีความสำคัญมาก

จากที่เราได้เคยพูดถึงก่อนหน้านี้ว่า ฮวงจุ้ยเป็นการ ศึกษาถึงการใช้ ภูเขาป้องกันชี่ไม่ให้การกระจายตัว และการใช้น้ำเพื่อดักเก็บพลังปราณชี่ การมีฮวงจุ้ยที่ดีก็มีภูเขาในตำแหน่งที่ต้องการภูเขา และมีน้ำในตำแหน่งที่ต้องการน้ำ การแก้ไขฮวงจุ้ยทั้งหมดก็ใช้หลักการนี้เป็นประเด็นสำคัญ

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ตรงไหนต้องการภูเขา ตรงไหนต้องการน้ำ เราสามารถหาคำตอบได้จากการทำตารางดาวเหิร

ผังพลังฟ้า – เป็นผังหลอซูที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ยุคละ 20 ปี ใน 1 ช่วงจะมี 3 ยุค หรือ 60 ปี วงจรสมบูรณ์คือ 3 ช่วง หรือ 180 ปี ในช่วงวงจร 60 ปี เมื่อเริ่มวงจร จะตั้งต้นจาก พลังคู่ ฟ้า/ดิน = หยาง ไม้/ชวด และสิ้นสุดด้วย พลังคู่ฟ้า/ดิน หยิน น้ำ/กุน

ผังพลังมนุษย์ เป็นผังพลังงานภายในบ้าน ที่เกิดเมื่อเราเริ่มสร้างบ้าน ภายในยุคพลังไหนและหันทิศทางบ้านไปทางไหน ผังพลังมนุษย์ นั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผังดาวภูเขา(บารมี) และผังดาวน้ำ (โชคลาภ) มีหลักที่เราต้องจำคือ ดาวภูเขาเกี่ยวกับบุคคล และดาวน้ำเกี่ยวกับโชคลาภ ผังพลังนี้จะได้รับพลังงานจากทิศทั้งแปดและก่อเกิดปฎิกริยาต่อผู้อยู่อาศัย ในบ้าน บางคนเรียกพลังงานทั้งสองอย่างนี้ว่า ดาวภูเขา = ดาวนั่ง และ ดาวน้ำ = ดาวหัน (หน้า)

ดาวทั้ง 9 นี้มีคุณสมบัติแตกต่างกันโดยมีพื้นฐานของพลังธาตุทั้ง 5 ยิ่งไปกว่านั้น ดาวทั้งหมดยังมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลาของยุคด้วย ในเวลาที่ต่างยุคกันดาวดวงเดียวกันอาจให้ผลแตกต่างกันได้

โดยหลักการแล้ว ถ้าตำแหน่งดาวน้ำที่ดี มีน้ำ จะได้รับโชคลาภ ตำแหน่งดาวภูเขาที่ดี มีภูเขา ก็จะมีบารมีและสุขภาพที่ดี

การใช้ ธาตุทั้ง 5 ให้สอดคล้อง จะช่วยให้ดาวแต่ละดวงหน้าที่ได้เหมาะสม และไม่ก่อเกิดพลังที่ร้ายขึ้นมา

World Class Feng Shui MetaPhysics!