ฤกษ์จัดบ้าน จัดสวน

สารบัญ ฤกษ์ยาม ฤกษ์มงคล ฤกษ์ดี วันดี วันดีดี เช่น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

การจัดบ้าน จัดสวน หากมีการขุดเจาะเคาะกระแทกรุนแรง ย่อมมีความกระเทือนถึงพลังงานในบ้าน การเลือกวัน เวลา ที่พลังงานดี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะกระตุ้นให้พลังงานที่ดีกับบ้าน

ที่สำคัญ คือ ฤกษ์ต้องห้ามในการกระำทำการ เช่น ห้ามขุด เจาะ เคาะ กระทก อย่างรุนแรง ไม่ควรซ่อมบ้าน ขุดสวน เพราะจะนำมาซึ่งพลังงานที่ไม่ดี ส่งผลกระทบให้การตัดสินใจผิดพลาด ทำสิ่งผิดๆ ดังนั้น การหาฤกษ์ที่ปลอดภัย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และต้องหาก่อนการหาฤกษ์ดี

World Class Feng Shui MetaPhysics!